#CUKAI PENDAPATAN ~ PANDUAN MENGISI E-FILING BAGI TAKSIRAN TAHUN 2017

0 comments

Laman web LHDN telah dibuka untuk anda mengisi e-Filing, anda sudah mengemaskini dan mengisinya? Jika belum lagi, berikut saya kongsikan panduan untuk mengisi pelepasan cukai pendapatan 2017 bagi individu warganegara/pemastautin Malaysia.

Untuk makluman semua, ada beberapa perubahan yang telah dilakukan bagi pelepasan cukai untuk tahun 2017 berbanding tahun-tahun sebelumnya. Mari kita teliti satu persatu supaya anda memahami dan memudahkan anda mengisi pelepasan cukai lalu mendapat balik bayaran yang setimpal.

Pelepasan 1 - Individu & Saudara Tanggungan

Yang ini sama sahaja seperti tahun-tahun sebelumnya. Pelepasan ini diberikan kepada semua indivdu dan jumlahnya masih sama iaitu RM9,000

Pelepasan 2 - Penjagaan Ibu Bapa

Yang ini ada sedikit penambahbaikkan berbanding tahun sebelumnya iaitu pelepasan ini membenarkan perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjagaan ibu bapa yang mempunyai masalah kesihatan yang disahkan pengamal perubatan. Pelepasan ini juga membenarkan bagi perbelanjaan menyara ibu bapa meskipun mereka tidak mempunyai masalah kesihatan dan tidak tinggal bersama-sama.

Inisiatif ini sebagai tanda penghargaan kepada anak-anak yang mengambil berat berkenaan dengan kebajikan ibu bapa mereka.

Jumlah pelepasan ini diberikan sebanyak RM 1,500 bagi ibu (jika bapa telah tiada) dan RM 1,500 bagi bapa (jika ibu telah tiada) atau RM 3,000 bagi kedua-dua ibu bapa(kedua-duanya masih ada).

Walaubagaimanapun, pelepasan ini ada syaratnya iaitu ibu dan bapa masing-masing tidak berpendapatan melebihi RM 2,000 sebulan dan berumur 60 tahun ke atas.

Pelepasan 3 - Peralatan Sokongan Khas

Pelepasan ini hanya khas bagi individu kelainan upaya (OKU) atau untuk suami/isteri, anak atau ibu bapa kelainan upaya.

Pelepasan ini diberikan dengan jumlahnya terhad kepada RM 6,000

Pelepasan 4 - Individu Kelainan Upaya (OKU)

Bagi individu OKU, mereka mendapat pelepasan tambahan sebanyak RM 6,000 selain daripada pelepasan individu di atas

Pelepasan 5 - Yuran Pendidikan Sendiri

Bagi yang sedang melanjutkan pelajaran, mereka berhak mendapat pelepasan ini tetapi mengikut syarat-syarat seperti dibawah:

a) Peringkat Sijil, Diploma dan Sarjana Muda - kursus yg terlibat adalah Undang-undang, Perakaunan, Kewangan Islam, Teknikal, Vokasional, Industri, Saintifik atau Teknologi sahaja.

b) Peringkat Sarjana dan PhD - semua bidang dan kursus pengajian layak menuntut pelepasan ini.

c) Bagi yang menerima biasiswa semasa pengajian adalah tidak layak menerima tuntutan pelepasan ini.

Jumlah pelepasan ini diberikan sebanyak RM 7,000

Pelepasan 6 - Perbelanjaan Perubatan Penyakit yang Sukar Diubati

Pelepasan ini diberikan kepada rawatan penyakit yang kritikal sama ada melibatkan diri sendiri, pasangan atau anak sebanyak RM 6,000. Antara penyakit kritikal yang dibenarkan mendapat pelepasan ini adalah:

a) Kanser
b) Serangan jantung
c) Pulmonary hypertension
d) Sakit buah pinggang kronik
e) Sakit hati (liver.heptic) kronik
f) Fulminant viral hepatitis
g) Tumor & kecacatan pembuluh darah di otak
h) Melepuh & melecur kebakaran yang keterlaluan
i) Pemindahan organ utama
j) Sindrom Parkinson
k) HIV & AIDS
l) Pemotongan kaki/tangan
m) kecederaan kepala akibat kemalangan
n) Penyakit kulit kronik
o) Penyakit mental
p) Diabetes mellitus
q) Talasemia major
r) Rheumatology
s) Leukemia

Pelepasan 7 - Pemeriksaan Perubatan Penuh

Bagi pemeriksaan perubatan penuh untuk diri sendiri, pasangan atau anak, pelepasan cukai pendapatan sebanyak RM 500 diberikan.

Pelepasan 8 - Perbelanjaan Gaya Hidup


Kategori ini baru diperkenalkan untuk tahun taksiran 2017.

Antara perbelanjaan-perbelanjaan yang dibenarkan dalam kategori ini adalah:
Pembelian buku, jurnal, majalah, suratkhabar bercetak dan penerbitan (selain bahan bacaan terlarang) untuk diri sendiri, pasangan (suami/isteri) atau anak-anak
Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk diri sendiri, pasangan atau anak-anak
Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor) Contoh raket badminton, bola sepak dan sebagainya.
Bayaran keahlian gimnasium untuk diri sendiri, pasangan atau anak-anak
Bayaran langganan internet
Jumlah pelepasan yang dibenarkan adalah sehingga RM2,500 bagi semua perbelanjaan di atas.

Pelepasan 9 - Pembelian Peralatan Penyusuan

Bagi menghargai jasa golongan wanita (ibu) dan menggalakkan penyusuan badan, kategori ini diperkenalkan ke dalam senarai pelepasan cukai pendapatan 2017.

Bagi pembelian peralan penyusuan, pelepasan sehingga RM 1,000 diberikan.

Pelepasan 10 - Yuran Pusat Asuhan Kanak-kanak atau Pra-sekolah

Ini juga adalah kategori baru yang diperkenalkan untuk meringakan beban ibu bapa yang menghantar anak-anak ke Pusat Asuhan Kanak-kanak atau Pra-sekolah.

Pelepasan 11 - Tabungan Bersih Dalam Skim SSPN

Pelepasan ini melibatkan tabungan bersih dalam skim SSPN (SSPN-i atau SSPN-i Plus)

Cara pengiraannya adalah (Tabungan bersih = Jumlah simpanan - Jumlah pengeluaran)

Jumlah pelepasan ini dihadkan kepada RM 6,000

Pelepasan 12 - Faedah Pembelian Rumah

Pelepasan ini adalah terhad kepada RM 10,000 setiap tahun asas bagi 3 tahun tasiran berturut-turut bermula dari tarikh faedah mula dibayar.

Pelepasan 13 - Bayaran Kepada Pasangan/ Bayaran Alimoni Kepada Isteri

Pelepasan ini boleh dituntut apabila mempunyai pasangan (suami/isteri) yang tidak mempunyai pendapatan. Jumlah pelepasan yang diberikan sebanyak RM 4,000

Bayaran alimoni pula merujuk kepada bayaran nafkah yang diberikan kepada bekas isteri sepertimana yang ditetapkan oleh mahkamah.

Pelepasan 14 - Suami/Isteri Kelainan Upaya

Pelepasan ini diterima apabila mempunyai atau menjaga suami/isteri kurang upaya, maka di berikan tambahan sebanyak RM 3,500

Pelepasan 15 - Anak Di Bawah Umur 18 Tahun

Jika mempunyai anak di bawah umur 18 tahun dan masih belum berkahwin, maka layak untuk mendapat tuntutan pelepasan cukai ini sebanyak RM 2,000 atas seorang anak.

Perlu dinyatakan di sini bawah tiada had bilangan anak ditetapkan asalkan bawah umur 18 tahun dan masih belum berkahwin boleh mendapat pelepasan ini.

Jika suami dan isteri mengisi e-Filling secara berasingan, maka setiap seorang boleh menuntut RM 1,000 sahaja atas seorang anak.

Pelepasan 16 & 17 - Anak Berumur 18 Tahun Ke Atas

Jika mempunyai anak berumur 18 tahun ke atas dan masih belum berkahwin dan sedang melanjutkan pelajaran sepenuh masa ( peringkat A-Level, sijil, matrikulasi pra-ijazah), maka layak untuk mendapat tuntutan pelepasan cukai ini sebanyak RM 2,000 atas seorang anak.

Jika mempunyai anak berumur 18 tahun ke atas dan masih belum berkahwin dan mengikuti pengajian peringkat diploma atau ke atas di mana-mana institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (bagi institusi pengajian tinggi luar negara, kursus ijazah atau ke atas sahaja), maka layak untuk mendapat tuntutan pelepasan cukai ini sebanyak RM 8,000 atas seorang anak.

Perlu diingatkan pelepasan ini hanya terpakai bagi kusus dan institusi pengajian tinggi yang di iktiraf pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan sahaja.

Peraturan kelayakkan 50% turut terpakai bagi kategori ini jika suami dan isteri membuat tuntutan individu/berasingan.

Pelepasan 18 - Anak Orang Kelainan Upaya

Setiap anak kelainan upaya yang dijaga, layak menerima tuntutan pelepasan sebanyak RM 6,000 seorang.

Bagi anak kelainan upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ ijazah ke atas di luar negara dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa, maka layak untuk mendapat tuntutan pelepasan tambahan sebanyak RM 8,000.

Ini bermakna, sekiranya anak kelainan upaya ini melanjutkan pelajaran di dalam atau di luar Malaysia, jumlah pelepasan cukai yang boleh dituntut secara keseluruhannya adalah RM 14,000

Peraturan kelayakkan 50% turut terpakai bagi kategori ini jika suami dan isteri membuat tuntutan individu/berasingan.

Pelepasan 19 - Insuran/ Takaful Nyawa dan Caruman KWSP

Untuk jumlah campuran antara bayaran caruman insuran/takaful nyawa dan KWSP (caruman dari bahagian sendiri), jumlah pelepasan adalah dihadkan kepada RM 6,000 sahaja bagi kedua-duanya.

Maksudnya, jika anda membayar caruman takaful nyawa sebanyak RM 3,000 setahun dan KWSP seabanyak RM 5,000 setahun, maka anda layak menuntu pelepasan sebanyak RM 6,000 sahaja.

Pelepasan 20 - Skim Persaraan Swasta & Anuiti Tertunda

Jika anda menyimpan dengan Skim Swasta atau mencarum Anuiti Tertunda (Skim insurans/takaful persaraan), maka layak menuntut pelepasan sehingga RM 3,000 dengan syarat skim yang disertai adalah diiktiraf oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Pelepasan 21 - Insurans/Takaful Pendidikan & Perubatan

Untuk skim insurans/takaful pendidikan atau perubatan (melindungi risiko akibat penyakit kritikal dan juga kad perubatan), anda layak menerima tuntutan pelepasan cukai sehingga RM 3,000

Pelepasan 22 - Caruman Kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

Untuk makluman anda, ini adalah kategori baru diwujudkan bagi pelepasan cukai pendapatan 2016.

Caruman PERKESO layak mendapat pelepasan sebanyak RM 250.


Tips penting:

1) Untuk mengurangkan cukai kena bayar, anda perlulah mengoptimasikan tuntutan atas pelepasan-pelepasan yang layak dan sah sahaja.

2) Pastikan anda menyimpan resit perbelanjaan dan dokumen yang betul bagi setiap pelepasan yang dituntut, kerana pihak LHDN berhak untuk mengaudit ke atas setiap borang tafsiran yang dihantar dan meminta resit atau dokumen sebagai bukti ke atas maklumat yang telah dinyatakan dalam borang tafsiran tersebut.

3) Pihak LHDN akan menuntut bayaran selebihnya daripada anda jika didapati bersalah atau dokumen tidak diterima. Oleh itu berhati-hatilah semasa mengisi nanti.

4) Jika anda mempunyai lebihan bayaran tahun tafsiran, pihak LHDN akan membayar semula dalam tempoh yang sekejap sahaja sebab saya pernah mengalaminya pada tahun lepas. Oleh itu, cepat-cepat isi cepatlah mereka bayar.

5) Perlu diingatkan setiap perbelanjaan yang ingin diberi pelepasan perlulah dilakukan pada tahun 2017 sahaja.

Akhir kata, selamat mengisi e-Filing!

credit

Masukkan emel anda disini untuk melanggan terus posting terbaru kami ke emel anda:


Ditaja oleh FeedBurner

Read More »

#SUMBANG MAHRAM ~ Adakah salah mangsa berdiam diri?

0 comments
OLEH: HAJAR HUMAIRA RAMLAN

Gambar hiasan

KEBELAKANGAN ini, hampir setiap edisi akhbar pasti akan terselit laporan berita mengenai kes rogol yang dilakukan oleh ahli keluarga sendiri ke atas mangsa atau sering kali digelar ‘haruan makan anak’.

Ahli keluarga yang dimaksudkan termasuklah sama ada bapa kandung, bapa saudara, abang kandung mahupun atuk. Isu ini bagaikan tiada kesudahan dan terus-menerus berlaku saban hari.

Menurut statistik daripada Polis Diraja Malaysia dari tahun 2015 hingga 2017, 89 peratus jenayah rogol di seluruh negara dalam tempoh tiga tahun berlaku di dalam rumah di mana perogolnya sangat dekat dan dikenali oleh mangsa sendiri.

Malah yang lebih mengejutkan ialah bapa kandung merupakan “pemangsa” tertinggi iaitu (25.5%), diikuti bapa tiri (25.2%) dan bapa saudara (17.4%). Ahli keluarga yang seharusnya menjadi insan terdekat yang paling dipercayai kini bagikan sudah tidak boleh dipercayai sepenuhnya malah menjadi ‘gunting dalam lipatan’.

Gejala sosial ini merupakan salah satu daripada berjenis-jenis gejala sosial yang selari dengan yang lainnya. Bezanya gejala ini dianggap besar kerana melampaui batas-batas kemanusiaan dan keinsanan sama ada daripada kaca mata manusia mahupun agama.

Dalam Islam, hukum jenayah sumbang mahram adalah haram dan salah satu daripada dosa besar. Kerana itulah Ibnu Hajar al-Haithami dalam kitab Az-Zawajir berkata: “Zina yang paling keji adalah berzina dengan mahram (ahli keluarga)”. Kejinya itu kerana seseorang yang sepatutnya melindungi ahli keluarganya telah mengambil langkah menganiaya ahli keluarganya sendiri.

Menurut ahli psikologi daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Rezki Perdana Sawai, antara dilema yang dihadapi oleh mangsa ialah apabila mangsa tidak berdaya untuk melakukan apa-apa tindakan apabila diperlakukan sebegitu.

Beliau juga merujuk kepada teori learned helplessness (perasaan ketidakberdayaan) yang menyatakan bahawa individu yang teraniaya umumnya berpendapat bahawa mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan perbuatan penyeksanya, dan akhirnya cenderung untuk berhenti berusaha untuk merubah situasi kekerasan tersebut.

Dilema sebeginilah yang menyebabkan kebanyakan mangsa tidak terus membuat laporan kepada pihak berkuasa malah mendiamkan diri dan terus menjadi hamba seks ahli keluarga sendiri.

Tambahan pula, kaum wanita dijadikan fitrahnya lemah lembut dan kurang berdaya berbanding kaum lelaki yang nyata lebih perkasa. Namun terdapat sebilangan lelaki yang sudah hilang pertimbangan dan kewarasan mengambil kesempatan di atas perkara ini lalu menjadikan wanita yang haram disetubuhi dalam keluarga sendiri sebagai jalan mudah untuk melampiaskan nafsu mereka.

Kini, sudah ada pihak yang mengetengahkan isu ini di beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook dan antaranya melalui kempen iaitu #StopPerogolDalamRumah yang melibatkan beberapa figura yang terkenal untuk mempromosikan kempen tersebut.

Walau bagaimanapun, masyarakat masih perlu diberi kesedaran yang lebih mendalam agar mengambil berat, lalu bersama-sama menghentikan isu ini daripada terus berleluasa.

Kita seharusnya cakna terhadap perkara yang berlaku di sekeliling kita dan mengambil tindakan yang bijak untuk membantu agar masyarakat pada hari ini dapat terus menjalani kehidupan dalam sebuah masyarakat yang harmoni.

* Penulis ialah penuntut Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Usim

Masukkan emel anda disini untuk melanggan terus posting terbaru kami ke emel anda:


Ditaja oleh FeedBurner

Read More »

#BOLASEPAK ~ TMJ letak jawatan Presiden FAM?

0 comments
PRESIDEN Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM), Tunku Ismail Sultan Ibrahim sebentar tadi seakan memberi bayangan akan peletakan jawatannya sebagai kepala kepada badan induk tersebut.

Perkara itu dikongsikan menerusi Laman Facebook Johor Southern Tigers (JST) yang difahamkan berpunca daripada penurunan sekali lagi ranking dunia bagi skuad kebangsaan.

“Baru-baru ini ranking pasukan kebangsaan telah jatuh 3 anak tangga dan ini merupakan satu kegagalan yang amat besar! Oleh itu, saya rasa Presiden FAM harus letak jawatan.

“Terima kasih untuk segala galanya dan ia telah menjadi satu penghormatan untuk berkhidmat kepada bolasepak Malaysia. Selamat maju jaya.

“Kepada seluruh Bangsa Johor yang saya sayangi dan juga kepada para penyokong Kelab Bolasepak Johor Darul Ta’zim (JDT) di seluruh dunia serta isteri dan anak-anak saya... Daddy’s home!,” katanya.

Tunku Ismail berkata, perletakan jawatan itu juga dibuat setelah beberapa misi yang ingin dicapainya dalam FAM tercapai selain berjaya merealisasikan kepentingan kebajikan pasukan yang bertanding.

“Sepanjang saya menjadi Presiden FAM, saya telah memperbetulkan struktur bola sepak tanah air, menarik para penaja untuk menyumbang kepada bola sepak negara dan menyediakan pelan jangka panjang untuk bola sepak negara seperti melakukan kerjasama bersama LaLiga.

“Saya juga telah memperjuangkan hak penyiaran untuk kesemua pasukan bertanding di Liga Malaysia bagi meningkatkan kestabilan kewangan. Ini adalah satu sejarah dalam bola sepak tanah air,” katanya.

Jelasnya menerusi usaha itu, kesemua kelab yang bertanding juga telah berjaya menerima RM1 juta hingga RM3 juta setahun untuk wang hak penyiaran dimana setiap pasukan tidak lagi menggunakan duit rakyat daripada kerajaan.

Tunku Ismail turut memaklumkan skuad muda tanah air juga menunjukkan peningkatan yang positif apabila berjaya mewakili negara dalam pertandingan peringkat tertinggi di Asia buat pertama kali.

“Skuad B23, B19 dan B16 telah berjaya melakar sejarah buat pertama kalinya mewakili negara dalam pertandingan peringkat tertinggi di Asia,” katanya.[SH]Masukkan emel anda disini untuk melanggan terus posting terbaru kami ke emel anda:


Ditaja oleh FeedBurner

Read More »

#PENDAPAT ~ Umno megahkan bahasa Inggeris?

0 comments
Abdul Jalil Ali

DRY run, kenapa guna istilah Inggeris? Apa, bahasa Melayu tak ada gah kah?

Adapun yang bertanya itu ialah bekas pemimpin dan otai Umno, Tan Sri Dr Rais Yatim. Penasihat Sosiobudaya Kerajaan itu menegur parti tersohor Melayu itu terlalu mengagungkan bahasa asing.

Dalam Twitternya, beliau meluahkan perasaan: “Sayang sekali Umno sangat terikut-ikut guna bahasa Inggeris. ‘Dry run’, ‘war room’, ‘candidate’ dan lain-lain. Mereka tak mahu guna raptai pilihan raya atau bilik gerakan...”

Menurut beliau dalam persiapan menghadapi PRU14 Umno banyak sangat menggunakan istilah asing, pada hal “memperjuangkan bahasa Melayu dan budaya adalah di bawah Fasal 3 Perlembagaan Umno, lupakah?”

Saya bukan ahli mana-mana parti. Tetapi mungkin sebahagian besar ahli Umno yang lebih 3 juta itu, tidak perasan atau sengaja buat ‘dhek’ mengenai perlembagaan parti.

Kalau parti itu benar-benar prihatin dan sungguh-sungguh melaksanakan Fasal 3 dengan berkesan, tidaklah bahasa Melayu berada pada tahap sekarang, terpinggir di bumi sendiri, hanya layak dicampakkan ke dalam tong sampah.

Parti Melayu yang sejak sekian lama menjadi tunjang pentadbiran negara gagal memartabatkan bahasa ibunda sebagai bahasa utama.

Nama sahaja bahasa kebangsaan @ bahasa rasmi tetapi bahasa berkenaan hari demi hari semakin diabaikan, sehinggakan pada acara rasmi pun orang lebih megah menggunakan bahasa Inggeris.

Memang, parti terbesar Melayu itu mempopularkan beberapa istilah Inggeris berkaitan pilihan raya. Beberapa pilihan raya lalu diperkenalkan istilah ‘winnable candidate’, ‘women power’, dan sebagainya.

Agaknya mereka kurang yakin, malu dan berasa sengkek sangat jika menggunakan istilah ‘calon boleh menang’ dan ‘kuasa wanita’. Mungkin bagi mereka istilah bahasa ibunda tidak ada ‘ummp’.

Apabila BN hilang majoriti dua pertiga, Umno memperkenalkan istilah ‘retreat’. Sana-sini ada ‘retreat’ untuk ‘brainstorming’ dan ‘postmortem’. Semua istilah yang disebutkan itu ada dalam perbendaharaan kata Melayu.

Kalau tidak kerana pilihan raya pun Umno lebih serasi dengan bahasa Inggeris. Ibu pejabat parti pun lebih biasa disebut PWTC – Putera World Trade Centre.

Pengangkutan Awam, pemandu teksi, pengemudi Grab dan Uber, orang ramai, hatta pemandu pelancong pun akan ternganga dan garu-garu kepala jika ditanya di mana PDDP @ Pusat Dagangan Dunia Putera.

PDDP kedengaran macam Melayu sangat, sinonim sangat dengan belacan, cencaluk atau budu. PWTC lebih sedap, ada kelas.

Berapa ramai masih ingat LKTP? Itu singkatan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Oleh sebab singkatan Melayu tidak memberahikan, tukar kepada Felda @ Federal Land Development Authority.

Nama sahaja tukar Inggeris, tetapi cara bekerja dan pendekatan masih totok belacan dan budu, sebab itu banyak yang Felda buat lingkup.Demikian juga halnya dengan Felcra, Risda, Mardi, Porim, Petronas, Miti, Matrade, dan banyak lagi, semua singkatan bahasa Inggeris.

Maka orang tidak tahu dan tidak pernah dengar syarikat Pembangunan 1 Malaysia Berhad @ P1MB; sebab orang lebih kenal nama Inggerisnya: 1MDB.

Hatta, perkataan Umno itu sendiri adalah singkatan daripada bahasa Inggeris ‘United Malay National Organisation’, atau Melayunya Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (PKMB).

Umno, bunyinya lebih sedap berbanding PKMB. Lagi pun singkatan bahasa Melayu itu boleh dipesongkan sebagai Parti Kelentong Melayu Bersatu.

Mereka yang selalu jaki, dengki – dan kreatif – boleh pula merelevankan PKMB itu dengan sensasi dan situasi terkini – Parti Kleptokrasi Melayu Baharu.

Maka tidak payah tukar-tukar, elok kekalkan Umno.

Bersetuju benar saya dengan Dr Rais, untuk apa Umno guna istilah Inggeris sekiranya sudah ada perkataan asal bahasa ibunda. Kita ada raptai pilihan raya, kenapa guna ‘dry run’.

Kecualilah untuk istilah asing sebelum ini orang kita tidak biasa, dan sekiranya diterjemahkan takut tidak tepat maksudnya, seperti DOJ, MO1 dan sebagainya.

Seyogia diingat, seorang menteri kanan Umno dalam satu temu ramah dengan Perbadanan Penyiaran British (BBC) telah dengan terang-terang menterjemahkan erti MO1 dalam bahasa ibunda.

Perihal Dr Rais yang pernah memegang pelbagai jawatan dalam parti dan kerajaan itu, beliau memang selalu prihatin dan sentimental terhadap perkembangan bahasa Melayu, walaupun bahasa Inggerisnya amat baik.

Begitu pun beliau gagal mengekalkan perkataan ‘jalan’, dan tidak berupaya menyekat penggunaan perkataan Inggeris – Precinct – apabila Putrajaya menjadi Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.[SH]

Masukkan emel anda disini untuk melanggan terus posting terbaru kami ke emel anda:


Ditaja oleh FeedBurner

Read More »

#KEJAM ~ Wanita maut ditikam 28 kali selepas ajak kekasih kahwin

0 comments
Mangsa ditemui mati dengan 28 kesan tikaman di kediamannya, kelmarin. - FOTO: Ihsan PDRM

SHAH ALAM - Ajakan berkahwin seorang wanita membawa maut apabila dia ditikam 28 kali oleh kekasihnya sendiri di kediamannya di sebuah pangsapuri di Bukit Jelutong, di sini kelmarin.

Dalam kejadian kira-kira jam 8.25 malam itu, wanita warganegara Indonesia berusia 38 tahun itu ditemui terlentang di lantai kediaman dengan kesan tikaman di belakang badan, perut, leher dan tengkuk disyaki menggunakan pisau yang turut ditemui di tempat kejadian.

Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Baharuddin Mat Taib berkata, sebelum kejadian itu dipercayai berlaku pergelutan antara mangsa dan suspek selepas mangsa dipercayai mendesak suspek agar mengahwininya.

"Mangsa kemudiannya ditikam secara bertubi-tubi sehingga mati sebelum suspek beredar meninggalkan lokasi kejadian.

"Mayat mangsa ditemui jiran yang kebetulan lalu di hadapan rumah mangsa selepas curiga dengan keadaan pintu rumah yang terbuka," katanya kepada Pemberita pada Sidang Media, di IPD Shah Alam, di sini hari ini.


Menurutnya, ekoran kejadian itu polis menggerakkan usaha menjejaki suspek.

"Kurang tempoh dua jam, polis berjaya memberkas suspek yang berusia 40 tahun di kawasan tempat letak kenderaan di Seksyen 13, di sini.

"Hasil siasatan mendapati suspek yang tidak berkahwin itu mengalami masalah mental.

"Polis akan dapatkan pengesahan tersebut daripada pihak hospital dalam masa terdekat," katanya.

Justeru itu, katanya, suspek yang bekerja sebagai kontraktor pendawaian elektrik akan ditahan reman selama tujuh hari bagi membantu siasatan.

Kata Baharuddin lagi, kes disiasat mengikut seksyen 302 Kanun Keseksaan (KK) kerana membunuh.[SH]Masukkan emel anda disini untuk melanggan terus posting terbaru kami ke emel anda:


Ditaja oleh FeedBurner

Read More »

#HMMMM ~ Mat Sabu malu mengaku rakyat Malaysia

0 comments
Mat Sabu ketika berucap di Padang Kota Lama, Pulau Pinang.

GEORGETOWN – Presiden Amanah, Mohamad Sabu secara terbuka mengajak orang ramai mengaku sebagai rakyat negara lain sekiranya berada di luar negara.

Beliau berkata, perkara itu kerana Malaysia sering mendapat kecaman hebat daripada negara luar akibat daripada isu 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

“Kalau pergi luar negara, bagi tahu mereka kami dari Singapura. Kalau yang Melayu itu (bagi tahu) kami dari Brunei.

“Sebab di Indonesia sekarang akhbar, televisyen dan radio hari-hari melaporkan isu ini, termasuk CNBC," katanya.

Beliau berkata demikian semasa majlis Sambutan 10 Tahun Kerajaan Pakatan Pulau Pinang di Padang Kota Lama, di sini, semalam.

Turut hadir pada majlis itu ialah Presiden PKR, Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail; Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin; Ketua Parlimen DAP, Lim Kit Siang dan barisan kepimpinan Pakatan Harapan.[SH]

Masukkan emel anda disini untuk melanggan terus posting terbaru kami ke emel anda:


Ditaja oleh FeedBurner

Read More »

#WARGA ASING ~ Pengemis 'aksi sedih' raih RM10,000 sebulan

0 comments
PENGEMIS dipercayai warga asing meminta sedekah sambil menjual tisu berhampiran lampu isyarat Jalan Skudai ke Plaza Angsana Johor Bahru. FOTO Zain Ahmed

Johor Bahru: Dengan bermodalkan wajah sedih, setiap pengemis yang aktif di persimpangan lampu isyarat di bandar ini dipercayai mampu meraih RM300 sehari atau RM10,000 sebulan.

Mereka juga sering berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dan menjalankan kegiatan itu pada waktu tertentu bagi mengelak dikesan pihak berkuasa.

Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Johor Bahru, Normawarni Mahat berkata, berdasarkan siasatan, golongan terbabit melakukan kegiatan itu berikutan masalah kewangan.

“Ini termasuk tidak mempunyai pekerjaan tetap, ketagihan alkohol dan bekas penagih dadah.

“Mereka memilih untuk melakukan aktiviti mengemis di lampu isyarat kerana mampu mendapatkan hasil lebih lumayan.

“Malah, lokasi berkenaan juga lebih mudah bagi mereka untuk melarikan diri jika terserempak dengan kenderaan penguat kuasa terutama ketika berlaku kesesakan lalu lintas,” katanya.

Mengulas lanjut, Normawarni berkata, pihaknya menerima 10 aduan orang awam berkaitan aktiviti mengemis di persimpangan lampu isyarat di beberapa lokasi di bandar raya ini, sejak tahun lalu hingga Januari tahun ini.

Beliau berkata, berdasarkan aduan diterima, JKM bertindak menyelamatkan semua mereka.

Menurutnya, penahanan turut membabitkan dua wanita Rohingya berusia 30-an bersama empat kanak-kanak berusia antara enam bulan hingga tiga tahun, selain seorang lelaki orang kurang upaya (OKU) fizikal dari Vietnam.

Katanya, pihaknya turut menyelamatkan tiga lelaki tempatan berusia antara 50 hingga 60-an.

“Tiga lelaki itu yang diselamatkan berstatus warganegara dan pernah melakukan kesalahan mengikut Akta Orang-Orang Papa 1977 pada 2016.

“Ketika itu mereka dibebaskan dengan amaran tidak melakukan kesalahan sama. Namun berikutan masih mengulangi kesalahan, mereka dihantar ke institusi kebajikan bagi menjalani pemulihan yang sesuai pada tahun lalu,” katanya.

Normawarni berkata, JKM tiada maklumat membuktikan bahawa kumpulan pengemis berkenaan dilindungi sindiket tertentu.

Menurutnya, kebanyakan individu yang diselamatkan didapati melakukan aktiviti mengemis bagi kegunaan diri sendiri termasuk ada yang mampu mengumpul hasil mengemis RM300 setiap hari.

“Orang ramai yang mempunyai maklumat atau ingin melaporkan aktiviti berkenaan di daerah Johor Bahru boleh menghubungi Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) Johor Bahru di talian 07-2232606 atau melaporkan di Talian Nur di 15999.

“Kami berharap orang ramai tidak mudah simpati kerana ia mendorong golongan berkenaan memilih jalan mudah bagi mendapatkan sumber kewangan dan terus menjalankan aktiviti berkenaan,” katanya.[myMetro]

Masukkan emel anda disini untuk melanggan terus posting terbaru kami ke emel anda:


Ditaja oleh FeedBurner

Read More »

#HUKUMAN ~ Datuk Bandar Di Pasung Penduduk Kerana Gagal Beri Perkhidmatan Terbaik

0 comments
Delgado dipasung selama sejam oleh penduduk yang tidak berpuas hati dengan perkhidmatannya.

SUCRE - BOLIVIA. Penduduk bandar di San Buenaventura di utara Bolivia mempunyai cara tersendiri bagi 'mengajar' ahli politik yang gagal memberikan perkhidmatan terbaik.

Baru-baru ini penduduk bandar itu bertindak memasung Datuk Bandar, Javier Delgado selama sejam kerana tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang dilaksanakan.

Gambar Delgado yang dipasung kakinya dengan dikelilingi penduduk yang marah telah tular di media sosial dan laman berita di Amerika Selatan sejak hujung bulan lalu.


Pada 25 Februari lalu, Delgado sepatutnya merasmikan sebuah jambatan yang dibina menggunakan dana majlis perbandaran dan kerajaan namun apabila tiba di kawasan terbabit orang ramai yang hadir bukannya untuk menyaksikan upacara itu sebaliknya mahu ‘mengajar’ beliau.

Seorang penduduk bandar itu, Daniel Salvador melalui Radio Fides, Delgado dihukum kerana tidak memenuhi tanggungjawabnya, menipu dan tidak meletakkan masyarakat setempat sebagai keutamaan ketika diminta untuk melakukannya.

Ini merupakan hukuman ketiga menerusi hak keadilan sosial buat Delgado sepanjang tempoh perkhidmatannya sebagai Datuk Bandar dengan kali pertama beliau telah dipasung beberapa bulan selepas memegang jawatan itu.

Hukuman kali kedua berlaku apabila penduduk setempat mengambil alih pejabatnya selama dua bulan dan Delgado yang bimbang tentang keselamatannya terpaksa melarikan diri ke bandar berdekatan sehinggalah Suruhanjaya Pihak Berkuasa Penduduk Tempatan berjaya menyelesaikan konflik berkenaan.

Seperti masyarakat tempatan lain di Bolivia, penduduk San Buenaventura melaksanakan pentadbiran bandar menerusi tiga prinsip asas iaitu ‘tidak boleh malas, tidak boleh menipu dan tidak boleh menjadi pencuri’ malah peraturan itu telah termaktub dalam perlembagaan negara sejak 2009. - Oddity Central

Masukkan emel anda disini untuk melanggan terus posting terbaru kami ke emel anda:


Ditaja oleh FeedBurner

Read More »