#HAKIKAT ~ Harga makanan dijangka terus meningkat

KOS sara hidup, merujuk kepada jumlah perbelanjaan isi rumah ke atas barangan dan perkhidmatan untuk mengekalkan taraf hidup. Kos sara hidup dipengaruhi pergerakan tingkat harga dan pertumbuhan gaji dan upah.

Analisis mendapati, tingkat harga meningkat dengan kadar yang lebih tinggi berbanding pertumbuhan gaji dan upah. Semakin tinggi peningkatan harga barangan dan perkhidmatan, semakin tinggi perbelanjaan yang diperlukan.

Kenaikan purata harga barangan dan perkhidmatan di dalam ekonomi diukur dengan menggunakan Indeks Harga Pengguna (IHP). Analisis mendapati 53% daripada kenaikan IHP disumbangkan kenaikan di dalam harga makanan (termasuk minuman tidak beralkohol). Ini bermakna jika inflasi meningkat sebanyak 2%, 1.1% disumbangkan oleh kenaikan harga makanan. Untuk rekod, di antara Januari sehingga Ogos 2016, harga makanan meningkat sebanyak 2.4% berbanding dengan 1.1% peningkatan keseluruhan harga barangan dan perkhidmatan.

Bajet 2017 yang diumumkan pada 21 Oktober 2016 ada menyentuh usaha-usaha kerajaan untuk menangani kenaikan harga makanan. Pada pandangan penulis, usaha-usaha tersebut dijangka tidak memberi impak yang signifikan di dalam menurunkan harga makanan berdasarkan kepada tiga faktor berikut.

Pertama, peruntukan perbelanjaan 2017 kepada pembangunan sektor pertanian melalui Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah berkurangan sebanyak 21% daripada 2016. Daripada keseluruhan peruntukan, perbelanjaan mengurus berkurangan sebanyak 14% manakala perbelanjaan pembangunan menyusut sebanyak 38%. Pengeluaran sektor pertanian berkemungkinan mengalami pengurangan akibat daripada penyusutan suntikan perbelanjaan ke atas sektor pertanian. Harga cenderung untuk meningkat akibat daripada kekurangan bekalan berbanding permintaan.

Kedua, ucapan bajet 2017 ada menyentuh usaha-usaha pihak kerajaan ke atas peningkatan harga makanan. Walau bagaimanapun, matlamat lebih terarah kepada usaha-usaha mempergiat pengeluaran makanan oleh industri huluan tetapi tidak memberi perhatian kepada dasar-dasar berkaitan dengan industri hiliran pengeluaran makanan. Industri hiliran pengeluaran makanan melibatkan aktiviti pemprosesan makanan. Untuk rekod, anggaran perbelanjaan isi rumah ke atas keluaran makanan oleh industri hiliran adalah sekitar 60-70% daripada keseluruhan perbelanjaan makanan. Isu-isu 'tradisi' industri hiliran pengeluaran makanan seperti kebergantungan kepada import dan pasaran yang tidak kompetitif tidak diberi perhatian.

Ketiga, usaha-usaha ke atas penurunan harga makanan perlu terarah kepada strategi-strategi mengubah struktur pasaran makanan yang bersifat oligopoli. Kajian mendapati bekalan bahan mentah di sepanjang rantaian nilai pengeluaran makanan dipengaruhi secara langsung atau tak langsung oleh beberapa firma bersaiz besar. Usaha-usaha ke arah menjadikan struktur pengeluaran lebih kompetitif melalui liberalisasi pasaran dilihat sebagai pilihan dasar yang efisien untuk menurunkan harga makanan. Walau bagaimanapun, ucapan bajet 2017 tidak menyentuh dasar berkaitan liberalisasi pasaran makanan.

Berdasarkan prestasi 2016 dan dengan mengambil kira ketiga-tiga faktor di atas, wujud kebarangkalian yang tinggi bahawa harga makanan akan terus meningkat di masa hadapan. Jangkaan ini dikuatkan lagi dasar rasionalisasi subsidi semasa ke atas keluaran makanan seperti minyak masak yang memberi tekanan ke atas harga untuk meningkat.

Kos sara hidup tidak menjadi isu perbincangan jika pertumbuhan gaji dan upah seiring dengan peningkatan tingkat harga. Malahan di dalam keadaan pertumbuhan ekonomi semasa yang sederhana dan ditambah pula dengan kadar pengangguran belia yang tinggi, dasar-dasar yang memberi tekanan kepada harga perlu dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum ia dilaksanakan. - foto 123rf.com

*Dr. Mohd Yusof Saari, Institut Kajian Dasar Pertanian & Makanan, Universiti Putra Malaysia (UPM)
[SH]

Masukkan emel anda disini untuk melanggan terus posting terbaru kami ke emel anda:


Ditaja oleh FeedBurner
Post a Comment